САВЕТОВАЊЕ ДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ НА АНДРЕВЉУ

Саветовање 2012.


Друштвo архивских радника Војводине је на Андревљу (Фрушка Гора) је 6. и 7. децембра 2012. године у сарадњи са Архивом Војводине и Историјским архивом Града Новог Сада организовано Међународно архивско саветовање под називом: "Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла?".

На Саветовању су разматране теме:

 

1. Заштита архивске грађе у настајању – изазови XXI века (са аспекта електронског пословања);

   1.1. Електронско канцеларијско пословање;

   1.2. Доступност архивске грађе у светлу нових технологија;

   1.3. Архиви и заштита података;

 

2. Дигитализација или микрофилмовање?

   2.1. Архиви и архивска грађа на Web-у;   

 

 

            Саветовање је отворио директор Архива Војводине Стеван Рајчевић. Скупу су се пригодним речима обратили Душица Јурибашић, у име Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање; Угљеша Мрдић, специјални саветник министра правде; Петер Класинц, директор Међународног института за архивске науке Трст/Марибор; Мирослав Новак, архивски саветник Покрајинског архива Марибор у име Архива и Архивског друштва Словеније; Чех Герге Бендегуз, из Историјског архива бивших служби државне безбедности, потпредседник Удружења мађарских архивиста; П. Хол Адриен из Архива Главног града Будимпеште; Деана Ковачец, председница Хрватског архивистичког друштва; Милена Поповић Субић, представница Архива Војводине у име Организационог одбора Саветовања.

Саветовању су присуствовали представници Друштва мађарских архивиста, Архивског друштва Словеније, Хрватског архивистичког друштва, Друштва архивских запосленика Тузланског кантона, као и представници Међународног института за архивске науке Трст/Марибор, Покрајинског архива Марибор, Хрватског државног архива, Историјског архива бивших служби државне безбедности из Будимпеште, Архива Главног града Будимпеште, Архива Тузланског кантона, Архива Србије, Архива Југославије, Војног Архива Србије, Историјског архива Ужице, Историјског архива Зајечар, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства правде, Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Управе за заједничке послове покрајинских органа, Градске управе Града Новог Сада, Института за стандардизацију Србије, ЈВП „Воде Војводине“, предузећа Леви9 Балкан д.о.о. и предузећа Смарт д.о.о.

            Током два дана Саветовања излагало је укупно 30 колега учесника.

 

Изнета су следећа излагања:

 

Прва тема: Заштита архивске грађе у настајању – изазови XXI века (са аспекта електронског пословања)

 

1.Дејан Маодуш, Архив Војводине, Будућност електронског пословања и архивирања документарне и архивске грађе у Републици Србији;

2.Милена Поповић Субић, Архив Војводине, Устројство и вођење евиденција и регистара државних органа и организација која врше јавна овлашћења у електронском облику;

3.Нада Берић, Архив Војводине, Канцеларијско пословање у агенцијама као новим вршиоцима јавних овлашћења;

4.Даница Влајковић, мр Милан Парошки, Управа за заједничке послове покрајинских органа, ePISARNICA – интегрисани система за дигитализацију, архивирање и управљање документима;

5.Дијана Ковиљац, Смарт д.о.о., SMART ELUPIS – Управна писарница;

6.Александар Ивић, Институт за стандардизацију Србије, Квалификовани електронски потпис у електронској управи;

7.Мирослав Дучић, Историјски архив Ужице, Начин вођења основне евиденције аката у СО Нова Варош;

8.Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог Сада, Проблематика заштите дигитализоване архивске грађе у регистратурама;

9.П. Хол Адриен, Архив Главног града Будимпеште, Микрофилмовање и/или дигитализација;

10.Др Чех Герге Бендегуз, Удружење мађарских архивиста, Мреже на интернету – Заштита података и доступност у вези са документима некадашњих политичких полиција;

11.Влатка Лемић, Хрватски државни архив, Хрватски архиви и електронички записи: стање и смјерови развоја;

12.Јован Поповић, Београд, Решавање савременог електронског пословања захтева нормативно решење;

13.Драгана Ћираковић Продановић, Архив Војводине, Доступност архивске грађе према принципима Међународног архивског савета;

14.Бранислав Вртунски – Леви9 Балкан д.о.о., Ненад Шегуљев – ЈВП „Воде Војводине“, Савремене информационе технологије у служби доступности дигиталног записа фотографске грађе;

15.Јелена Субић, Архив Војводине, Значај примене међународних архивских стандарда при изради информативних средстава у контексту доступности архивске грађе;

16.Др Петер Павел Класинц, Међународни институт за архивске науке Трст/Марибор, Актуелност архива данас и сутра (Архивска грађа у настајању, Web-site и архиви, студије архивистике II степена по Болоњи);

17.Др Изет Шаботић, Архив Тузланског кантона, Архиви као информацијске установе XXI стољећа: стварност или илузије;

18.Љиљана Дожић, Архив Војводине, Стандарди Међународног архивског савета у контексту савремене архивске парадигме;

 

                      

Друга тема: Дигитализација или микрофилмовање?

 

 

1.Мр Раде Павловић, Војни архив Србије, Дигитални војни архив;

2.Александар Павловић, Архив Војводине, Конверзија дигиталног у микрофилмски запис – могућност примене у архивима;

3.Др Мирослав Новак, Покрајински архив Марибор, Покрајински архив Марибор и дигитализација микрофилмских копија;

4.Татјана Мишић, Архив Србије, Архивистика у служби дигиталног доба;

5.Оливера Порубовић Видовић, Архив Југославије, Ренесанса микрофилма у Архиву Југославије;

6.Мр Дејан Јакшић, Архив Војводине, Mикрофилм у Архиву Војводине;

7.Хатиџа Фетахагић, Селма Исић, Архив Тузланског кантона, Хибридно архивирање – заштита и кориштење (искуства Архива Тузланског кантона);

8.Владимир Иванишевић, Ружица Радојев, Архив Војводине, Услови и захтеви за доступност архивске грађе на интернету;

9.Агим Ј. Јанузи, Драган Живковић, Зоран Јанковић, Историјски архив Зајечар, Дигитализација или микрофилм – архиви и архивска грађа на Web-у;

10.Зоран Стевановић, Архив Војводине, Семантички Web и архивска онтологија;

11.Данијела Бранковић, Архив Војводине, Европски архиви на Web-у – изазов савременог дигиталног доба;

12.Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац, Архиви у Србији и интернет.

                

                        Према мишљењу учесника, гостију, архивиста из земље и иностранства, саветовање је у потпуности остварило постављене стручне циљеве.