Позив Aктивима за доставу предлога пројеката, предлога стручних радионица и стручних екскурзија

Друштво архивских радника Војводине шаље молбу свим војвођанским архивима (чланицама ДАРВ-а) да одрже састанаке својих актива како би се Друштву до 1. фебруара 2019. године доставили предлози пројеката, предлози стручних радионица и евентуално стручних екскурзија које би Друштво могло у наредном периоду да реализује уз помоћ самих чланова Друштва, тако и уз помоћ наших матичних кућа у којима обављамо своју делатност.