Архивски дани у Сенти

Историјски архив у Сенти и Друштво архивских радника Војводине су 1. и 2. јуна 2006. године организовали Архивске дане у Сенти, поводом 500-годишњице доделе Повеље о привилегијама мађарског краља Ладислава II

, којом су Сенти дароване градске повластице, као и право коришћења печата.

Програмом су обухваћена следећа дешавања: представљање годишњака Друштва архивских радника Војводине Архивски анали; отварање изложбе - Архиви Војводине и Републике Мађарске; демонстрација технике (рачунари, скенери, апарати за дигитализацију, опрема, полице итд.) које архиви могу да користе у свом раду.