Саветовање 6-7. децембар 2012.

Регистрација учесника саветовања

Саветовање 6-7. децембар 2012.

Обраћање Душице Јурибашић, у име Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање

Саветовање 6-7. децембар 2012.

Изет Шаботић, директор Архива Тузланског кантона поздравља скуп

Саветовање 6-7. децембар 2012.

Учесници саветовања

Саветовање 6-7. децембар 2012.

Учесници саветовања

Саветовање 6-7. децембар 2012.

Групна фотографија учесника саветовања