ЕТИЧКИ КОДЕКС АРХИВИСТА

1.

Архивисти чувају интегритет архивске грађе и тако гарантују да ће она остати трајно и поуздано сведочанство прошлости.

2.
Архивисти вреднују, одабирају и чувају архивску грађу у њеном историјском, правном и административном контексту, уз поштовање принципа провенијенције, омогућавајући тако да се очувају и јасно уоче изворни односи међу документима.

3.
Архивисти треба да сачувају аутентичност докумената током архивске обраде, заштите и коришћења.

4.
Архивисти треба да обезбеде континуирану доступност и разумљивост докумената.

5.
Архивисти треба да воде документацију о својим активностима на обради архивске грађе како би могли да их образложе.

6.
Архивисти треба да промовишу најширу могућу доступност архивске грађе и обезбеде једнаку услугу свим корисницима.

7.
Архивисти треба да поштују и право на приступ архивиској грађи и право на приватност и да поступају у складу са релевантним законодавством.

8.
Архивисти треба да користе посебно поверење које им је указано за добро свих, те да избегавају да употребљавају свој положај за неоправдано стицање властите или било чије добити.

9.
Архивисти морају да настоје да достигну највиши професионални ниво систематичним и сталним обнављањем знања из области архивистике и разменом резултата својих истраживања и искустава.

10.
Архивисти треба да унапређују заштиту и коришћење светске архивске баштине кроз сарадњу с припадницима властите и других струка.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Комплетан текст кодекса можете погледати овде.