"ПРЕДАЈА РАДОВА ЗА ЧАСОПИС АРХИВСКИ АНАЛИ"

 

Скрећемо пажњу колегама да своје радове за нови број часописа Архивски анали бр. 10 пошаљу редакцији најкасније до 15. септембра 2016.

 

Упутство за писање радова налази се на сајту.

 

Архивски Анали број 9 у ПДФ формату

Преузмите Архивске анале бр 9:

 

Ускоро нови број Архивских анала (9/2015)

 

После одабира приспелих текстова и њихове рецензије (историографија - проф. др. Слободан Бијелица и арихивистика – Зоран Вељановић, виши архивиста), радни материјал је дат на припрему и штампање које ће бити окончано до краја децембра. Аутори у овом броју су: архивистика: Милован Цветановић и Филип Крчмар; историографија:  Зоран Вељановић и Филип Крчмар; архивска грађа: Дејан Јакшић; библиографија: Зоран Вељановић и Дијана Бореновић; прикази и осврти: Мирослав Јаћимовић, Драгана Ћирјаковић, Југослав Вељковски, Данијела Бранковић, Тамара Петковић, Зоран Вукелић, Љиљана Бубњевић и Александра Каменов.

Дистрибуција овог кровног војвођанског архивистичког часописа почеће почетком 2016. године. Потом следи представљање у архивским установама.

anali

 

АРХИВСКИ АНАЛИ часопис Друштва архивских радника Војводине

год. IX бр. 9/2015

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

 

АРХИВИСТИКА

 

Милован ЦВЕТАНОВИЋ

УГАРСКО КРАЉЕВСКО НАМЕСНИЧКО ВЕЋЕ. Формирање Већа, његова организациона структура, делокруг надлежности – овлашћења и карактеристике пословања (1. део)

 

Дејан ЈАКШИЋ

Фонд СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ПЕШТАНСКА у Архиву Војводине

 

Филип КРЧМАР

ТИМОТЕЈ ТИМА РАЈИЋ (1885–1961) – ПОВОДОМ 130 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА –

 

ИСТОРИОГРАФИЈА

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ

БОМБАРДОВАЊЕ И РАЗАРАЊЕ СУБОТИЦЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

 

Филип КРЧМАР

БАНАТСКИ ФРАНЦУЗИ И НОВА ЛОРЕНА –КОЛОНИЗАЦИЈА, АСИМИЛАЦИЈА, ИСТРАЖИВАЊА–

 

 

БИБЛИОГРАФИЈЕ

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ, Дијана БОРЕНОВИЋ

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА. Првих десет година 2004–2014.

 

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

 

Мирослав ЈАЋИМОВИЋ, Драгана ЋИРЈАКОВИЋ

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА АРХИВ, МЕДИЈИ И КУЛТУРА СЕЋАЊА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, Архив Војводине, Нови Сад, 29. и 30. октобар 2014.

 

Југослав ВЕЉКОВСКИ

Међународно саветовање Архивска пракса 2015, Тузла 01. и 02.10.2015.

­­­

Данијела БРАНКОВИЋ

САВЕТОВАЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сарајево, 20–22. мај 2015.

 

Тамара ПЕТКОВИЋ

ОСМИ СУБОТИЧКИ АРХИВСКИ ДАН, Суботица, 17. и 18. септембар 2015.

 

Љиљана БУБЊЕВИЋ

Изложба Архива Војводине Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861) у Мархтренку у Аустрији

 

Зоран ВУКЕЛИЋ

Представљање осмог броја часописа Архивски анали у Зрењанину

 

Александра КОМНЕНОВ

АРХИВСКОМ ГРАЂОМ КРОЗ 20 ВЕК, предавање (и документарни филм) Бомбардовање Суботице 1944. године, Сомбор, 2. oктобар 2015.

 

Зоран ВУКЕЛИЋ

АТТЕNDITE, ГЛАСНИК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КИКИНДИ бр. 11, Историјски архив Кикинда, 2014.

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ

ДОБРОВОЉАЧКА КОЛОНИЈА БАЈМОЧКА РАТА НА СЕВЕРУ БАЧКЕ

Ненад Стевовић, Рата црногорска колонија у Војводини

Београд 2013, стр 101

 

Водич кроз архивску грађу Историјског архива Суботице одобрен за штампу


Четвртог децембра 2015. године одржан је састанак републичке Редакције Водича кроз архивску грађу Србије, уз присуство 11 чланова (од 15). У просторијама Архива Србије (ул. Карнегијева 2) председавао је архивски саветник Радомир Ристић, председник редакције.

На састанку је, између осталог, разматрана радна верзија текста друге свеске Водича кроз архивску грађу Историјског архива Суботице.

Сходно својим законским овлашћењима, редакција је једногласно одобрила за штампу другу свеску суботичког Водича, који ће носити број 18/2, уз похвалу за уложени труд као и стручност у описима фондова збирки.

Састанак редакције

 

PREDAJA RADOVA ZA ČASOPIS "ARHIVSKI ANALI"

 

Skrećemo pažnju kolegama da svoje radove za novi broj časopisa Arhivski anali br. 9 pošalju redakciji najkasnije do 15. septembra 2015.

Uputstvo za pisanje radova nalazi se na sajtu.